Waste Management Simplified
Waste Management Simplified

Spelt activeert EBA berichtenuitwisseling met Omrin

Friese afvalverwerker Omrin sprak recent bij Spelt Heerenveen de wens uit om voortaan de afvoer naar Spelt van inzamelingen via EBA berichtenuitwisseling te laten verlopen. Op die manier kunnen een aantal regelmatig terugkerende administratieve handelingen overbodig gemaakt worden voor zowel Omrin als voor Spelt. Na een korte testperiode wordt dit nu naar tevredenheid in de praktijk gebruikt.

Wat betekent dit concreet? Omrin en Spelt gebruiken verschillende software systemen die allebei de EBA standaard ondersteunen. Dat maakt een aantal zaken mogelijk. Zo wordt bijvoorbeeld een opdracht van Omrin met als bestemming een verwerkingslocatie van Spelt direct zichtbaar voor die vestiging, zodra de opdracht is geactiveerd (de vooraanmelding). Een chauffeur van Omrin kan zo’n opdracht activeren voordat hij of zij aan de rit begint, waarna de opdracht direct bij de juiste locatie van Spelt in het weegscherm verschijnt. Nadat bij Spelt is gewogen gaat direct en automatisch een EBA bericht terug naar Omrin met de betreffende weeginformatie (de weegbevestiging).

De EBA standaard is volop in ontwikkeling. Zo is het bijvoorbeeld nu nog niet mogelijk om eventueel vastgestelde afwijkingen van de ontvangen afvalstroom door middel van foto’s mee te sturen met de weegbevestiging. Door Rubosoft WMS wordt dit ondervangen doordat deze informatie via een automatische mail na orderafhandeling bij de betreffende klant terecht komt.