Waste Management Simplified
Waste Management Simplified

LMA: AMICE versie 3. Bent u er klaar voor?

Vanaf 1 oktober a.s. kan er alleen nog electronisch worden gemeld met versie 3 van de AMICE meldsoftware. Tot die tijd kan er met zowel versie 2 als met versie 3 van de AMICE software worden gemeld. Hieronder wordt kort uiteengezet het hoe, wat en (in mindere mate) het waarom.

Versie 2, versie 3, waar gaat dit eigenlijk allemaal over?

Sinds jaar en dag kan afvalmanagement software zoals Rubosoft het proces van melden aan de LMA automatiseren en zo snel en simpel houden. Sinds 2013 wordt hiervoor versie 2 van de koppeling met het meldsysteem (AMICE) van de LMA gebruikt. Met deze versie van de koppeling moet er per bedrijf een AMICE bedrijfsnummer worden opgevraagd, zodat deze bij het melden naar de LMA kan worden gebruikt. Alhoewel dit met een druk op de knop in moderne systemen is te realiseren, zie je dat er soms hele lijsten met bedrijfsnummers worden aangeboden, waarvan het niet altijd duidelijk is welke de juiste is. Tegelijkertijd is er al jaren een eenvoudige manier om bedrijven uniek te onderscheiden: het KvK nummer. Dit is dan ook een van de redenen geweest voor het LMA om met versie 3 van de meldsoftware Amice te komen.

De belangrijkste veranderingen van versie 3:

  • AMICE bedrijfsnummers worden vervangen door Kvk nummers
  • De verplichting om vervoerdersinformatie door te geven bij gevaarlijk afval

Bedrijfsnummers vervangen door KvK nummers

Niet elke klant in uw systeem dient op stel en sprong te worden voorzien van een KvK nummer. Het betreft uitsluitend bedrijven die optreden als bijvoorbeeld ontdoener of inzamelaar voor nieuwe, nog niet eerder gemelde afvalstroomnummers. Hierdoor valt de hoeveelheid werk relatief mee. Als uw afvalmanagement software sinds jaar en dag de mogelijkheid geeft om nieuwe klanten snel in te voeren via het ingeven van een KvK nummer is er op dit punt weinig werk aan de winkel.

Vervoerdersinformatie doorgeven

Vanaf 1 oktober dit jaar wordt het verplicht om de VIHB nummers van vervoerders per afvalstroomnummer te melden bij het LMA. Deze verplichting geldt uitsluitend voor vervoer van gevaarlijk afval. Aangezien normaal gesproken VIHB informatie al in uw afvalmanagement software is vastgelegd om electronische begeleidingsbrieven te kunnen produceren, is het niet te verwachting dat hier extra administratieve rompslomp van komt.

Is Rubosoft er klaar voor?

Momenteel hebben recycling bedrijven die gebruik maken van Rubosoft afvalmanagement software de keuze om te melden met de huidige, oude versie 2, of met de nieuwe versie 3. Om de overgang zo eenvoudig mogelijk te maken:

  • kan er een lijst met nieuw te melden afvalstroomnummers worden opgevraagd waarbij een KvK nummer ontbreekt, zodat op een eenvoudige manier de ontbrekende informatie kan worden aangevuld
  • kan er een test melding met versie 3 gedaan worden zodat vanuit het LMA eventuele foutmeldingen kunnen worden verzameld en opgelost.
  • wordt vanuit Rubosoft ondersteuning gegeven om dit proces in de komende maanden succesvol af te ronden.

En verder…

In dit nieuwsartikel wordt 1 oktober als laatste datum genoemd waarbij er nog gemeld kan worden met versie 2. Die datum is al een aantal keren aangepast, en dat kan dus ook verwarring geven. Hou dus ook de data op de LMA website in de gaten, zoals https://www.lma.nl/faq/melden-afval/melden-2022/melden-handelsregisternummer-plaats-bedrijfsnummer/ voor de overgang naar KvK nummers, en https://www.lma.nl/faq/melden-afval/melden-2022/melden-handelsregisternummer-plaats-bedrijfsnummer/ voor info rond de vervoerdersinformatie.

Heeft u verder nog vragen? Neem gerust contact met ons op.